Wynajem rusztowań

 1. WARUNKI NAJMU
  1. PRZEDSIĘBIORCY:
   - przedstawienie dokumentów rejestrowych: zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON, wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 m-ce) lub odpowiednio zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, druk zamówienia(do pobrania)
   - pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu
  2. KLIENCI INDYWIDUALNI (nie prowadzący działalności):
   - dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem
   - druk zamówienia(do pobrania)
   - dokument potwierdzający zameldowanie (np. rachunek za media)
   UWAGA: WYNAJMUJĄCY ROZPOCZYNAJĄCY WSPÓŁPRACĘ PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW CO NAJMNIEJ DOBĘ PRZED PLANOWANYM ODNIOREM SPRZĘTU.
  3. Minimalny okres najmu wynosi 10 dni (płatne w dniu odbioru sprzętu)
  4. Wpłata kaucji – wysokość uzależniona od ilości wypożyczonego sprzętu i czasu najmu
   UWAGA: WPŁACENIE 100 % WARTOŚCI RUSZTOWANIA ZWALNIA Z PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTÓW Firma SEMATECH może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub odmówić wynajęcia sprzętu.
 2. CENNIK
  1. Wynajem rusztowań elewacyjnych typowych ( za dobę) 0,16 - 0,30 zł / m2
   Elementy dodatkowe np. siatka ochronna, daszki ochronne, konsole, dźwigary itp. wg cennika
  2. Wynajem rusztowań warszawskich - każdy element 1,00 zł/dobę.
  3. Wynajem rusztowań przejezdnych

   wysokość rusztowania (ost. podest) m. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   stawka najmu za 1 kpl./dobę NETTO 12,00 zł 18,00 zł 20,00 zł 24,00 zł 26,00 zł 28,00 zł 30,00 zł 32,00 zł 34,00 zł

   Dla stałych klientów ceny podlegają negocjacji.
 3. DRUK ZAMÓWIENIA (do ściągnięcia PDF)
 4. KONTAKT
  1. SEMATECH POŁUDNIE S.A.
   UL. MAGAZYNOWA 8
   41-807 ZABRZE
   TEL. 32 277 65 00, 273 82 24/25